Reporting Ministering Interviews Using Member Tools

Ministering report done through a mobile phone

Step #1

Buksan ang Member Tools gamit ang Church Account.

Step 1

Step #2

Pindutin ang Menu button na nasa itaas. Para sa mga naka-iPhone, ang Menu ay nasa ibaba.

Step 2

Step #3

Piliin ang Reports.
 

Step 3

Step #4

Piliin ang Ministering Brothers.

Step 4

Step #5

Pumili ng Reporting District.

Step 5

Step #6

I-click ang buwan kung kailan na-interview ang Ministering Brother.

Step 6